Veg Party Pack – 1 (Serves 4 People)

999.00

Category: Tag:

1kg veg biriyani + veg shami kebab (4pcs) + chili paneer (250gm) + salad + pickles + phirni + raita

1kg veg biriyani + veg shami kebab (4pcs) + chili paneer (250gm) + salad + pickles + phirni + raita